หน้าแรก
ประวัติ
ฝากเว็บไซต์
สินค้าและบริการ
จดโดเมน
ติดต่อเรา
PCR Group © 1999-2021
E-Mail : info@pcrit.com
สินค้าและบริการ รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
งานบริการระบบไฟฟ้า
บริการดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สำหรับ SME
Engineer Outsouning บริการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้ MDB และ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (Transformer)
แก้ไขซ่อมบำรุงตู้เมนไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่าง และระบบตัวจ่ายไฟฟ้าสำรองต่างๆ
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงวร โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นหลัก
และพร้อมช่วยเหลือและแก้ไขงานฉุกเฉินในกรณีเร่งด่วนด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมทั้งอะไหล่สำรองคุณภาพสูง
1. รับประกันงานติดตั้ง
2. คู่สัญญารายเดือนมีอะไหล่สำรอง
3. จัดทีมช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน

หมายเหตุ