หน้าแรก
ประวัติ
ฝากเว็บไซต์
สินค้าและบริการ
จดโดเมน
ติดต่อเรา
PCR © 1999-2021
E-Mail : info@pcrit.com
สินค้าและบริการ รับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
งานด้านคอมพิวเตอร์
บริการด้านการดูแล ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
เราให้บริการติดตั้งพร้อมทั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์โดย
วิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน 24 ชม.
โดยลูกค้าสามารถโทรปรึกษาปัญหา หรือใช้บริการ
Remote Access Online หรือแจ้งวิศวกรให้เข้าไป
ช่วยในการแก้ปัญหา
บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บริการด้านระบบจัดการอินเตอร์เน็ตองค์การและที่พัก( Net - Hotspot )
เรารับวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายด้วยวิศวกรมืออาชีพ
ทั้งระบบสาย Lan ระบบ Wireless Lan และระบบ Fiber Optic
ติดตั้งและวางระบบ DSLAM ตู้สาขาอินเตอร์เน็ต และสายกราว
วางระบบ Server (File - server, E-mail - server, DNS - server,
Web - server) ในราคาย่อมเยา และถูกที่สุด
เราได้ให้บริการติดตั้งระบบจัดการอินเตอร์เน็ตในองค์กร
โดยระบบของเรา สามารถจัดการกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดความเร็ว
ในการใช้อินเตอร์เน็ต จำกัดเวลาการใช้งาน ป้องกันเว็บที่ไม่
เหมาะสม รวมถึงระบบการคิดเงิน โดยสามารถทำระบบ
จ่ายก่อนเล่นทีหลังได้ โดยระบบยังเก็บข้อมูลการใช้งานตาม
พรบ.คอมฯ 50 ได้อีกด้วย