หน้าแรก
ประวัติ
ฝากเว็บไซต์
สินค้าและบริการ
จดโดเมน
ติดต่อเรา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาซีฟา จำกัด
บริษัท แอดมิน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เน็ต โชลูชั่น จำกัด
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เอ็น.วี.เค.อินเตอร์ จำกัด
PCR GROUP © 1999 - 2019
info@pcrit.com
พีซีอาร์ กรุ๊ป
เป็นผู้ให้บริการด้าน IT และ Engineer แบบครบวงจร เราได้ให้บริการในภาคโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาชั่นนำต่างๆ เราเป็นผู้ติดตั้งระบบและเป็นผู้ให้
คำปรึกษาด้าน IT และ Engineer ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านสูง
พันธมิตร